Martinus og den ny verdensmoral

Martinus og den ny verdensmoral (DK)

Här ger Ole Therkelsen en bild av Martinus liv och under vilka förutsättningar Martinus verk kom till, vilka andliga inriktningar som var rådande och vilka personer som var av betydelse för Martinus. Boken är både lärorik och underhållande och innehåller bland annat avsnitt om Martinus invigning, Krishnamurti som världslärare, profetior om den danska världsläraren, pyramidernas hemlighet, esperanto som världsspråk, kärlek till djuren, sjukdom och helande och Kristi återkomst. 250 SEK.

Read more...

Martinus, Darwin and Intelligent Design

Martinus, Darwin and Intelligent Design (UK)

Under de senaste århundradena har vetenskapen utvecklats i hisnande fart. Samtidigt har dessa framåtskridanden uppenbarat den nuvarande vetenskapens gränser. När den etablerade vetenskapen ställs mot alternativa teorier om människans och världsalltets beskaffenhet uppstår ofta motsättningar. En orientering i vetenskapsteori kan överbrygga många svårigheter i dessa möten. 250 SEK.

Read more...

Martinus, Darwin

Martinus, Darwin y el Diseño Inteligente (ESP)

Darwin toma como su punto de partida una evolución gradual basada en la selección natural. El diseño inteligente intenta mostrar en forma puramente científica que una inteligencia suprema existe detrás de toda creación. Paralelo a estas dos teorías, Ole Therkelsen, conferencista y previamente profesor de química y biología, presenta un tercer modelo explicativo de los organismos complejos en la naturaleza, del origen de la vida y su composición, a saber, la Cosmología de Martinus. 250 SEK.

Read more...