Martinus og den ny verdensmoral

Martinus og den ny verdensmoral
Click image for full size
Therkelsen Ole

Stock Discontinued
250.00 SEK
Martinus og den ny verdensmoral

I MARTINUS OG DEN NY VERDENSMORAL ger Ole Therkelsen en bild av Martinus liv och under vilka förutsättningar Martinus verk kom till, vilka andliga inriktningar som var rådande och vilka personer som var av betydelse för Martinus. Boken är både lärorik och underhållande och innehåller bland annat avsnitt om Martinus invigning, Krishnamurti som världslärare, profetior om den danska världsläraren, pyramidernas hemlighet, esperanto som världsspråk, kärlek till djuren, sjukdom och helande och Kristi återkomst.

Författaren visar också Martinus syn på den aktuella världskrisen och hur denna kan leda mänskligheten vidare mot en ljusare framtid. I Martinus verk förmedlas principer för en ny världsmoral som utgör en grund för skapelsen av en fredlig och kärleksfull kultur på jorden. Utvecklingen av en ny gåvokultur, ett sunt leverne, en rättvis världsstat, ett internationellt världsspråk och utvecklingen av kärlek till allt levande, såväl växter och djur som människor, ingår som naturliga delar i mänsklighetens framtid.

Martinus kosmologi utgör en hel världsbild som visar hur allt hänger ihop, hur alla delar ingår i en större helhet. Boken visar konturerna av en ny global kultur och vänder sig till alla som är intresserade av politik, vetenskap, filosofi, miljö, hälsa och fred. Boken kan också läsas som en introduktion till hela Martinus livsverk, Tredje testamentet.

Ole Therkelsen, f. 1948, kemist och biolog, skriver utifrån sitt livslånga engagemang i Martinus kosmologi. Han har hållit över 1 500 föredrag om Martinus kosmologi i femton länder på sex olika språk. Flera föredrag finns tillgängliga på www.oletherkelsen.dk.

Facts: Martinus og den ny verdensmoral
Media Häftad
Publisher Världsbild Förlag AB
Published year 20091001
Pages 300
Language Danska
EAN 9788721035105
Product Number76049
TitleMartinus og den ny verdensmoral
Övrigt