All books

Sort by:
Martinus och den nya världsmoralen Martinus och den nya världsmoralen
Therkelsen Ole
Martinus och den nya världsmoralen handlar om mänsklighetens utveckling utifrån såväl politiska, miljömässiga, hälsomässiga, ekonomiska och vetenskapliga som religiösa aspekter.
Häftad Artikelkod: 83178
100+ in stock
250.00 SEK
Martinus, Darwin och intelligent design : En ny evolutionsteori Martinus, Darwin och intelligent design : En ny evolutionsteori
Therkelsen Ole
I diskussionen om vår evolution får oftast Darwin stå oemotsagd. Det är endast den med religiöst ursprung som går under beteckningen intelligent design som brukar finnas som alternativ. I denna bok ges dock en tredje förklaringsmodell av de komplexa organismerna i naturen, livets uppkomst och utveckling. Martinus (1890-1981) utvecklingslära presenteras här på ett både lättbegripligt och koncist sätt.
Häftad Artikelkod: 75935
100+ in stock
250.00 SEK
Martinus i novaja obschemirovaja moral Martinus i novaja obschemirovaja moral
Therkelsen Ole
Otpravnoi? tochkoi? duhovnyh issledovanii? dat·skogo filosofa-intuitivista Martinusa (1890-1981) yavlyaet·sya situatsiya v sovremennom mire s yego politicheskimi i ekonomicheskimi, ekologicheskimi i epidemicheskimi, religioznymi i material'nymi krizisami, – drugimi slovami, mir, kotoryi? vsem nam horosho izvesten.
Häftad Artikelkod: 80890
Discontinued
250.00 SEK
Martinus og den ny verdensmoral Martinus og den ny verdensmoral
Therkelsen Ole
MARTINUS OG DEN NY VERDENSMORAL handlar om mänsklighetens utveckling utifrån såväl politiska, miljömässiga, hälsomässiga, ekonomiska och vetenskapliga som religiösa aspekter.
Häftad Artikelkod: 76049
Discontinued
250.00 SEK
Martinus, Darwin and Intelligent Design : A New Theory of Evolution Martinus, Darwin and Intelligent Design : A New Theory of Evolution
Therkelsen Ole
Darwin takes as his starting point a gradual evolution on the basis of natural selection; intelligent design attempts to show in a purely scientific way that a supreme intelligence exists behind ...
Häftad Artikelkod: 76289
Discontinued
250.00 SEK
Martinus, Darwin i inteligentni dizajn : Nova teorija evolucije Martinus, Darwin i inteligentni dizajn : Nova teorija evolucije
Therkelsen Ole
Darwin uzima kao polazišnu tocku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; inteligentni dizajn pokušava na cisto znanstveni nacin pokazati da iza citavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija.
Häftad Artikelkod: 76330
Discontinued
250.00 SEK
Martinus, Darwin og intelligent design Martinus, Darwin og intelligent design
Therkelsen Ole
Darwin tar utgångspunkt i en gradvis utveckling i kraft av det naturliga urvalet; intelligent design försöker rent vetenskapligt att påvisa att det finns en större intelligens bakom all skapelse.
Häftad Artikelkod: 75326
Discontinued
250.00 SEK
Martinus, Darwin y el Diseño Inteligente Martinus, Darwin y el Diseño Inteligente
Therkelsen Ole
Darwin toma como su punto de partida una evolución gradual basada en la selección natural. El diseño inteligente intenta mostrar en forma puramente científica que una inteligencia suprema existe ...
Häftad Artikelkod: 76290
Discontinued
250.00 SEK